Simhallen i Edsbyn

Inredning

Här beskriver jag vad en inredningsarkitekt gör och hur det kan gå till om du någon gång behöver anlita en inredningsarkitekt. Jag visar även några referensprojekt lite längre ner på sidan. Numera är jag anställd på Sweco Architects AB i Bollnäs, om du skulle vilja anlita mig i egenskap av inredningsarkitekt.
 

Hur det kan gå till

På ett inledande möte är det bra att ha med en referensgrupp med personer från olika delar av verksamheten, då de kan ha frågor till mig eller synpunkter på det aktuella projektet. Därefter görs en sammanställning av förutsättningarna och jag tar fram ett förslag som också kan innehålla alternativa lösningar för projektet.

Förslaget presenteras sedan med ritningar, illustrationer, kulör- och materialprover samt eventuella produktbilder. Det går också att få fram provmöbler om önskemål finns.
När förslaget godkänts av referensgruppen görs ett förfrågningsunderlag med möbleringsplan, kulör- och materialförteckning, samt förteckningar för lös inredning m.m.

Mitt arbete görs alltid i nära samarbete med dig som kund.

Lös inredning

 • Framtagande av planskisser/möbleringsplaner
 • Förslag till ny lös inredning såsom möbler, textilier och armaturer
 • Specialanpassad ny inredning
 • Inventering av befintlig inredning
 • Program för ny placering av befintlig inredning, inklusive eventuell omklädsel m.m.
 • Skyltprogram med rumsskyltar och hänvisningsskyltar
 • Kulör- och materialförslag
 • Förslag till utplacering av befintlig eller ny konst

Fast inredning

 • Skrivar- och kopieringsstationer
 • Pentryinredningar/Kök
 • Receptionsdiskar
 • Övriga specialinredningar

Tillgänglighet

 • Det finns regler för tillgänglighet i offentliga lokaler och platser. De är till för att så många som möjligt ska kunna delta i samhället på lika villkor.
  De olika regelverken beskriver och ställer krav på rättigheterna samt tillgängligheten och användbarheten för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

  Klura projekterar efter dessa regler och kan hjälpa till med enkelt avhjälpta hinder. Exempel är kontrastmarkeringar runt dörrar och bakom porslin på offentliga toaletter. 

Miljö

 • Att kunna välja goda material med hjälp av en miljödatabas som kontrollerat produkters innehåll och miljöpåverkan är en självklarhet för Klura.
 • Klura tipsar gärna om produkter med låg miljöpåverkan.

projekt

Alfta Sim- och Sporthall

Byggfärgsättning

AB Edsbyverken

Produktutveckling

                                                                                                                                                                                                                          Foto: Edsbyverken

Privatkök

Specialinredning

Om inget annat anges är fotografierna tagna av Klura.

Simhallen i Edsbyn

Konstväxtrarrangemang

Simhallen i Edsbyn är under uppfräschning och i väntan på de stora åtgärderna görs mindre förändringar för att öka trivseln en aning. Då levande växter kan ha svårt att klara simhallsmiljö beslutades det att prova konstväxter. Man ville även ha in lite naturmaterial i form av naturträ. Då blev den här kombinationen med björkstammar och konstväxter given.
En lokal specialsnickare, Helsinge Inredning AB, anlitades för att tillverka konstväxt-arrangemangen och inklädnaden till fontänen, som Klura tagit fram skisser på. Nya är också anslagstavlorna i Bulletin Board (Forbo linoleum) från Tabula samt stolarna och borden från Realisera.