Hälsingegården Pallas

Arkitektur

När jag hade mitt företag tog jag även fram handlingar för bygglov. Jag tog fram måttsatta ritningar med planer, fasader och sektioner, eventuella detaljer och förteckningar med kulör- och materialval.
Nedan redovisar jag lite av vad mitt arbete kunde innehålla samt några
fina referensobjekt.

Bygglovsansökan

 • Inventering och måttagning av befintligt hus, vid en om- eller tillbyggnad
 • Måttsatta ritningar med planer, fasader och sektioner samt eventuella detaljer
 • Förteckning med kulörval
 • Förteckning med materialval

Enkelt avhjälpta hinder

För att utreda om din lokal eller arbetsplats är tillgänglig för personer med någon funktionsnedsättning kan du kontakta Klura men ibland kan det behövas en certifierad tillgänglighetskonsult. En komplett lista på certifierade konsulter hittar du på Boverkets hemsida under "Hitta cerifierade personer".
www.boverket.se/sv/om-boverket/tjanster/hitta-certifierade/


Klura projekterar inredning med stor vikt på tillgänglighet enligt gällande regler och krav,
såväl vid nyproduktioner som vid ombyggnationer.
Enkelt avhjälpta hinder ska åtgärdas till och i lokaler dit allmänheten har tillträde samt på allmänna platser. Reglerna i Boverkets föreskrifter gäller retroaktivt.
Exempel på enkelt avhjälpta hinder:

 • Mindre nivåskillnader eller trappsteg
 • Höga trösklar
 • Avsaknad av ledstänger
 • Tunga dörrar
 • Dörröppnare eller andra manöverdon som är olämpligt placerade eller utformade
 • Dålig belysning
 • Dålig ljudmiljö
 • Bristande kontrastmarkering och bristande varningsmarkering
 • Bristande utformning av orienterande skyltning
 • Avsaknad av teleslinga eller annan teknisk lösning i receptioner m.m.
 • Bristfällig skyltning
 • Brister i utformning och placering av fast inredning.

projekt

Ljusnanhuset och "Gula huset" i Bollnäs

Ny färgsättning på två husfasader

Foto: Ola Svärdhagen

Bygglovshandlingar

Utbyggnad - privat villa

Hälsingegården Pallas

Ny färgsättning - Farstu

Närsjukhuset i Ljusdal

Byggfärgsättning - LAB / Blodgivningen

Hudiksvalls sjukhus

Byggfärgsättning - Röntgenavdelningen på Hudiksvalls sjukhus

Om inget annat anges är fotografierna tagna av Klura.

ovanåkers kommun

Vox Cultura - bibliotek och museum.
Klura gjorde inventeringar av befintlig inredning i både museets och bibliotekets lokaler, projekterade planlösning, byggfärgsättning, specialinredning samt lös inredning.
Klura var inredningsarkitekt i projektet och underkonsult åt Mondo arkitekter AB i Falun
som ritade om- och tillbyggnaden.
Edsbyns myseum/Hembygdsföreningen i Ovanåker får nya lokaler med specialritad inredning och anpassade utställningsrum så som ett klassrum som de kunde se ut i slutet av 1800-talet.

Bilder tagna under inflyttningen.